ติดตามคำสั่งซื้อ

คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อของคุณได้ โดยนำ Tracking Number จากร้านค้า มาตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ไปรษณีย์ไทย: http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

Kerry Express: https://th.kerryexpress.com/th/track/