การชำระเงิน

ผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้ว่าการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์จะสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผ่านช่องทางการชำระเงินดังต่อไปนี้

1. บัตรเครดิต/บัตรเดบิต (Credit Card and Debit Card)
มันนี่อินเบดรองรับบัตรเครดิต VISA หรือ Mastercard ทุกประเภท โดยมันนี่อินเบดจะใช้รหัสเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าการดำเนินการชำระเงินและการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัย ข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น ข้อมูลของบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ,ที่อยู่ และอื่นๆ) จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างการดำเนินการในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามการดำเนินการออนไลน์อาจจะใช้ได้กับบางธนาคารที่มีระบบรองรับการซื้อสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อทำการเปิดใช้งานระบบการซื้อสินค้าออนไลน์

2. อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง (Internet Banking)
เมื่อลูกค้าเลือกชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง เราจะส่งลูกค้าไปยังเว็บไซต์ของธนาคาร พร้อมทั้งกรอกข้อมูลต่าง ๆ (จำนวนเงิน, หมายเลข reference number และ comp code) ให้โดยอัตโนมัติ สิ่งที่ลูกค้าต้องทำจะเหลือเพียง login เข้าสู่ระบบของธนาคารตามปกติ และตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล ก่อนกดส่งเงินให้กับร้านค้า

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขการให้บริการ ก่อนการชำระเงินและทำเครื่องหมายเพื่อยอมรับ