ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

มันนี่อินเบดจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากยอดขายทุกรายการ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียนดังต่อไปนี้

ช่องทางการชำระเงินของผู้ซื้อ ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน*
บัตรเครดิต/เดบิต (ผู้ให้บริการเครื่อข่ายชำระเงิน Omise) 3.65 %
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง (ผู้ให้บริการเครื่อข่ายชำระเงิน Omise) 3.65 %

ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน* ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%