เปิดร้านค้ากับเรา

ขั้นตอนการเปิดร้านค้ากับมันนี่อินเบด ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !

1. คลิก  ที่นี่  เพื่อสร้างบัญชีร้านค้า
2. กรอกข้อมูลร้านค้า

3. ทีมงานจะติดต่อกลับ ภายใน 3-7 วันทำการ เพื่อขอเอกสารการเปิดร้านค้า
4. เมื่อร้านค้าได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถเพิ่มสินค้าในร้านค้าของคุณได้เลย
5. ตั้งราคาสินค้า และค่าจัดส่งสินค้า
6. สินค้าทุกรายการจะถูกตรวจสอบ และอนุมัติโดยทีมงาน

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

การตั้งราคาสินค้า
ร้านค้าจะต้องตั้งราคาสินค้าที่ขายบนเว็บไซต์เป็นราคาที่รวมค่าคอมมิชชัน และค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (ไม่รวมค่าธรรมเนีนมการส่งสินค้าในราคาขาย เว้นแต่ต้องการจัดส่งสินค้าฟรี)
รายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ จะมีดังต่อไปนี้

ค่าคอมมิชชัน

ร้านค้าสามารถลงขายสินค้าฟรี  และเมื่อร้านค้าสามารถขายสินค้าได้ มันนี่อินเบดจะเรียกเก็บค่าคอมมิชชันตามหมวดหมู่ของสินค้าดังนี้ โดยค่าคอมมิชชันจะถูกหักจากรายการที่ขายได้แล้วเท่านั้น

หมวดหมู่สินค้า ค่าคอมมิชชัน
อาหารและเครื่องดื่ม 5 %
สุขภาพและความงาม 5 %
สินค้าแฟชั่น 5 %
ของใช้และของที่ระลึก 5 %
บรรจุภัณฑ์ 5 %


ค่าธรรมการชำระเงิน

มันนี่อินเบดจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากยอดขายทุกรายการ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

ช่องทางการชำระเงินของผู้ซื้อ ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน*
บัตรเครดิต/เดบิต (ผู้ให้บริการเครื่อข่ายชำระเงิน Omise) 3.65 %
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง (ผู้ให้บริการเครื่อข่ายชำระเงิน Omise) 3.65 %

ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน* ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าธรรมเนียมการส่งสินค้า

มันนี่อินเบดกำหนดค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าเบื้องต้นตามน้ำหนักของสินค้า คลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าเบื้องต้น

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ร้านค้าต้องการลงขายเสื้อยืด 1 โหล (12 ตัว) ในราคา 1,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า) สินค้ามีน้ำหนักรวม 1.00 กิโลกรัม

 เมื่อสินค้าขายได้ มันนี่อินเบดจะหักค่าคอมมิชชันจากยอดขาย เท่ากับ 50 บาท (คิดจาก 5% ในหมวดสินค้าแฟชั่น

 เมื่อลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิต มันนี่อินเบดจะหักค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากยอดขาย เท่ากับ 36.50 บาท (คิดจาก 3.65%) และเมื่อรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดเป็น 2.56 บาท) ค่าธรรมเนียมการชำระสุทธิรวมจะเท่ากับ 39.06 บาท

 ร้านค้ากำหนดค่าจัดส่งสินค้าตามค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าเบื้องต้นของมันนี่อินเบด คือ ค่าส่งไปรษณีย์ไทย แบบลงทะเบียน สำหรับสินค้า 1.00 กิโลกรัม เท่ากับ 38 บาท

 มันนี่อินเบดจะทำการชำระเงินค่าสินค้าคืนแก่ร้านค้าเป็น จำนวนเงิน 948.94 บาท (คิดจากยอดขายลบค่าคอมมิชชันและค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 910.94 บาท + ค่าธรรมเนียมการส่งสินค้า 38 บาท)