ค่าธรรมเนียมการส่งสินค้า/โลจิสติกส์

มันนี่อินเบดกำหนดค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าเบื้องต้นตามน้ำหนักของสินค้า โดยมีอัตราค่าขนส่งดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการจัดส่ง น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าธรรมเนียมการส่งสินค้า (บาท)
ไปรษณีย์ไทย ลงทะเบียน 0-0.1 kg 18
ไปรษณีย์ไทย ลงทะเบียน 0.101-0.25 kg 22
ไปรษณีย์ไทย ลงทะเบียน 0.251-0.5 kg 28
ไปรษณีย์ไทย ลงทะเบียน 0.501-1 kg 38
ไปรษณีย์ไทย ลงทะเบียน 1.001-2 kg 58
ไปรษณีย์ไทย EMS 0-0.02 kg 32
ไปรษณีย์ไทย EMS 0.021-0.1 kg 37
ไปรษณีย์ไทย EMS 0.101-0.25 kg 42
ไปรษณีย์ไทย EMS 0.251-0.5 kg 52
ไปรษณีย์ไทย EMS 0.501-1 kg 67
ไปรษณีย์ไทย EMS 1.001-1.5 kg 82
ไปรษณีย์ไทย EMS 1.501-2 kg 97
ไปรษณีย์ไทย EMS 2.001-2.5 kg 122
ไปรษณีย์ไทย EMS 2.501-3 kg 137
ไปรษณีย์ไทย EMS 3.001-3.5 kg 157
ไปรษณีย์ไทย EMS 3.501-4 kg 177
ไปรษณีย์ไทย EMS 4.001-4.5 kg 197
ไปรษณีย์ไทย EMS 4.501-5 kg 217
ไปรษณีย์ไทย EMS 5.001-5.5 kg 242
ไปรษณีย์ไทย EMS 5.501-6 kg 267
ไปรษณีย์ไทย EMS 6.001-6.5 kg 292
ไปรษณีย์ไทย EMS 6.501-7 kg 317
ไปรษณีย์ไทย EMS 7.001-7.5 kg 342
ไปรษณีย์ไทย EMS 7.501-8 kg 367
ไปรษณีย์ไทย EMS 8.001-8.5 kg 397
ไปรษณีย์ไทย EMS 8.501-9 kg 427
ไปรษณีย์ไทย EMS 9.001-9.5 kg 457
ไปรษณีย์ไทย EMS 9.501-10 kg 487
Kerry Express 0-5 kg 100
Kerry Express 6-10 kg 115
Kerry Express 11-15 kg 155
Kerry Express 16-20 kg 330
Kerry Express 21-25 kg 420

ร้านค้าสามารถตั้งค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าและรายชื่อผู้ให้บริการด้านขนส่งได้โดยคลิก ที่นี่